Monday, March 26, 2012

LoGmech

Sedan ett antal år så har Göran Lundgren med sonen Magnus konstruerat och förfinat delar till VW för race och gata med gott resultat. Förutom tillverkning och försäljning av delar så bygger även Göran motorer efter kundens behov.
Numera erbjuder Göran även flödestester med den helt nyinköpta Superflow SF450.

No comments: